Χρόνια νεφρική νόσος

Η χρόνια νεφρική νόσος είναι ένα νόσημα η συχνότητα του οποίου αυξάνεται διαρκώς στις χώρες του Δυτικού Κόσμου όπως η Ελλάδα. Στην παρούσα φάση αφορά στο 12% ως 15% του γενικού πληθυσμού, δηλαδή είναι ένα αρκετό συχνό νόσημα. Τα αίτια της χρόνιας νεφρικής νόσου είναι μεταξύ άλλων: ο σακχαρώδης διαβήτης, η αρτηριακή υπέρταση, οι πρωτοπαθείς σπειραματονεφρίτιδες όπως η εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση, τα κληρονομούμενα νοσήματα όπως η πολυκυστική νόσος νεφρών, τα καρδιονεφρικά σύνδρομα, τα συστηματικά νοσήματα όπως ο ερυθηματώδης λύκος κ.α. Ο νεφρός είναι συνδεδεμένος με όλα τα υπόλοιπα όργανα του οργανισμού μιας και αποτελεί το όργανο που καθαρίζει το αίμα από τα κατάλοιπα του μεταβολισμού, ρυθμίζει την ομοιόσταση, δηλαδή την καλή κατάσταση του εσωτερικού του οργανισμού, παράγει ορμόνες και ουσίες που επιδρούν στην αρτηριακή πίεση, στη λειτουργία των οστών, στα επίπεδα των ηλεκτρολυτών και στην αιμοποίηση. Η χρόνια νόσος του νεφρού έχει διάφορα χαρακτηριστικά και συμπτώματα ανάλογα με το στάδιο και τη βαρύτητά της: αναιμία, δύσπνοια, αρτηριακή υπέρταση, διαταραχές του ρυθμού της καρδιάς, μυοσκελετικές βλάβες, νευρολογικά συμπτώματα, διαταραχές της διάθεσης, σεξουαλικά προβλήματα κ.α.  που το κάθε ένα από αυτά χρήζει συγκεκριμένης φαρμακευτικής αγωγής από τον θεράποντα Νεφρολόγο. Η φαρμακολογία της Νεφρολογίας εμπλουτίζεται διαρκώς.

Επικοινωνήστε με τον ιατρό