Συγγενείς παθήσεις νεφρού

Τα συγγενή νοσήματα των νεφρών είναι νοσήματα που κληρονομούνται μεταξύ συγγενών, από τους γονείς στα παιδιά δηλαδή, και ανάλογα με τα γονίδια που δεν λειτουργούν φυσιολογικά αφορούν: στην ύπαρξη ή μη κύστεων μέσα στο νεφρικό παρέγχυμα, στην παραλλαγή της ανατομίας των νεφρών, στην ικανότητά τους να αποβάλλουν όξινα φορτία, στον σχηματισμό λίθων μέσα στο νεφρικό όργανο καθώς και σε βλάβες των νεφρικών αγγείων. Η συχνότερη νόσος που κληρονομείται λέγεται πολυκυστική νόσος των νεφρών, αυτοσωματικού τύπου και πέραν των νεφρών βλάπτει το ήπαρ, τα αγγεία του εγκεφάλου, τις βαλβίδες της καρδιάς και την ανατομία του εντέρου. Ο Νεφρολόγος συμβουλεύει τους ασθενείς του για το πως μπορούν να ζήσουν με την μεγαλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής ανάλογα με το νόσημά τους, για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση αυτού και κυρίως για την πιθανότητα μετάδοσης του νοσήματος στους υπάρχοντες και μελλοντικούς απογόνους τους.

Επικοινωνήστε με τον ιατρό