Περιτοναϊκή κάθαρση

Η περιτοναϊκή κάθαρση αποτελεί μια εναλλακτική μέθοδο της αιμοκάθαρσης για την υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας. Η αιμοκάθαρση απαιτεί τη δημιουργία ενός φυσικού (fistula) ή τεχνητού (μόσχευμα) αγγείου που ενώνει μια αρτηρία και μια φλέβα στο άνω άκρο μέσω της οποίας το αίμα μεταφέρεται στο μηχάνημα του τεχνητού νεφρού. Στην περιτοναϊκή κάθαρση αντίθετα τοποθετείται ένας εύκαμπτος σωλήνας στην κοιλιά του νεφροπαθούς μέσω του οποίου χορηγούνται και απομακρύνονται εναλλάξ υγρά μέσω ασκών που έρχονται σε επαφή με τα τριχοειδή αγγεία ενός υμένα της κοιλιάς που λέγεται περιτόναιο. Αυτή η μορφή υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας επιτρέπει σταθερότερη καρδιακή λειτουργία αλλά και περισσότερη αυτονομία που μπορεί να είναι ζητούμενο για έναν ασθενή που εργάζεται ή ταξιδεύει.

Επικοινωνήστε με τον ιατρό