Μεταμόσχευση νεφρού

Η μεταμόσχευση νεφρού είναι ένα δώρο ζωής και μια μέγιστη πράξη ανθρωπισμού! Οι αιμοκαθαιρόμενοι νεφροπαθείς περιμένουν αρκετά χρόνια στην Ελλάδα για ένα μόσχευμα που θα τους επιτρέψει να απογαλακτιστούν από τις συνεδρίες αιμοκάθαρσης, ωστόσο η προσφορά οργάνων είναι εξαιρετικά περιορισμένη στη χώρα μας. Το μόσχευμα τοποθετείται χαμηλά στην κοιλιά του μεταμοσχευμένου νεφροπαθούς και ενώνεται με αγγεία που λέγονται λαγόνια καθώς και με την ουροδόχο κύστη του λήπτη. Απαιτείται ένας ενδελεχής έλεγχος του λήπτη προ της διαδικασίας της μεταμόσχευσης με εξετάσεις που έχουν καθοριστεί από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων ώστε η διαδικασία να γίνεται με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια και να διασφαλίζεται η πολύχρονη λειτουργία του μοσχεύματος. Στη συνέχεια ο Νεφρολόγος παρακολουθεί σε χρόνια βάση τον μεταμοσχευμένο νεφροπαθή ελέγχοντας τα φάρμακά του και προφυλάσσοντάς τον από τυχόν λοιμώξεις.

Επικοινωνήστε με τον ιατρό