Λοιμώξεις ουροποιητικού

Το ουροποιητικό σύστημα φυσιολογικά είναι στείρο μικροβίων. Λόγω της ανατομικής διαφοράς μεταξύ ανδρών και γυναικών (μήκος ουρήθρας, εξωτερικά γεννητικά όργανα, προστάτης αδένας) σε κάθε περίπτωση ουρολοίμωξης εξετάζουμε την ύπαρξη ή μη κωλύματος κατά μήκος του ουροποιητικού, την ύπαρξη ή μη ουρολιθίασης, τη συσχέτιση των λοιμώξεων με τις σεξουαλικές πρακτικές καθώς και την ύπαρξη νοσημάτων που προκαλούν έκπτωση της άμυνας του οργανισμού όπως ο σακχαρώδης διαβήτης. Ανάλογα με το επίπεδο της ουρολοίμωξης, την βαρύτητα της λοίμωξης και την ύπαρξη ή μη επηρεασμένης νεφρικής λειτουργίας ο Νεφρολόγος καθορίζει το κατάλληλο αντιβιοτικό, τη δοσολογία και τη διάρκεια της θεραπείας.

Επικοινωνήστε με τον ιατρό