Αρτηριακή υπέρταση

Η αρτηριακή πίεση και η νεφρική λειτουργία έχουν μια ιδιαίτερη σχέση. Η αρτηριακή πίεση, η μετάδοση των πιέσεων της καρδιάς στις περιφερικές αρτηρίες δηλαδή και κατά συνέπεια στους ιστούς των οργάνων πρέπει να είναι μέσα σε αυστηρά όρια για να μην βλάπτονται τα όργανα από τις χαμηλές ή τις αυξημένες τιμές της. Τα περισσότερα αντιυπερτασικά φάρμακα επιδρούν σε λειτουργίες του νεφρού, όπως η ρύθμιση του αλατιού και του νερού του οργανισμού. Η αρτηριακή υπέρταση είναι το δεύτερο σε συχνότητα νόσημα παγκοσμίως που προκαλεί χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου αλλά και η κάθε είδους βλάβη των νεφρών προκαλεί απορρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, τη φυλή και τα συνοδά νοσήματα από τα οποία μπορεί να πάσχει ο κάθε υπερτασικός ασθενής καθορίζεται η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή που μπορεί να είναι ένα ή περισσότερα φάρμακα.

Επικοινωνήστε με τον ιατρό