Αιμοκάθαρση

Η αιμοκάθαρση αποτελεί μια θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας όταν αυτή είναι πλέον τόσο λίγη που δεν μπορεί να υποστηρίξει τις μεταβολικές απαιτήσεις του οργανισμού. Ένας συνδυασμός εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων, της κλινικής εικόνας του ασθενούς, της συννοσηρότητάς του και ειδικών παραμέτρων όπως το συνολικό performance status και το προσδόκιμο της ζωής του καθορίζουν τον κατάλληλο χρόνο έναρξης αυτής της τόσο σημαντικής θεραπείας για την επιβίωση του νεφροπαθούς. Η προετοιμασία της αιμοκάθαρσης απαιτεί συνήθως χαρτογράφηση των αρτηριών και των φλεβών των άνω άκρων του ασθενούς για να καθοριστεί το κατάλληλο σημείο για να δημιουργηθεί ένα αγγείο που λέγεται φίστουλα, μια φυσική ένωση μιας αρτηρίας και μιας φλέβας μέσω της οποίας γίνεται εφικτή η διαδικασία της αιμοκάθαρσης.

Επικοινωνήστε με τον ιατρό