Οξεία νεφρική βλάβη

Η οξεία νεφρική βλάβη προκαλείται από αίτια που επηρεάζουν την αιμάτωση του νεφρού και τη συστηματική αρτηριακή πίεση, από αίτια που αποφράσσουν το ουροποιητικό σύστημα από τα σωληνάρια του νεφρού ως την ουρήθρα καθώς και από μια πληθώρα αιτίων που βλάπτουν τα λειτουργικά εργαστήρια του νεφρού που λέγονται σπειράματα. Αρκετές φορές η οξεία νεφρική βλάβη μπορεί να προκαλείται από κάποια φαρμακευτική αγωγή. Ανάλογα με τη βαρύτητά της μπορεί να περιορίζει τη διούρηση, να προκαλεί οιδήματα και άθροιση υγρών σε διάφορα σημεία όπως ο πνεύμονας και άρα δύσπνοια, να προκαλεί αρτηριακή υπέρταση, να απορρυθμίζει τους ηλεκτρολύτες και την ομοιόσταση του οργανισμού. Η αντιμετώπισή της ξεκινά από μια ενδελεχή διερεύνηση των αιτίων της και ορισμένες φορές απαιτεί την εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο και ενίοτε την ανάγκη για εφαρμογή συνεδριών αιμοκάθαρσης. Τις περισσότερες φορές ωστόσο η βλάβη είναι αναστρέψιμη.

Επικοινωνήστε με τον ιατρό